Samtal

psykoterapi med psykoterapeutSamtalsmottagningen erbjuder samtal tillsammans med leg. psykoterapeut, med utgångspunkt i livssammanhang och relationer.

Det professionella samtalet erbjuder en möjlighet att komma vidare i svårigheter i livet. En möjlighet att utveckla och förändra hur vi ser på varandra.

Vi lever i en tid som ställer höga krav på oss och våra relationer påverkar vårt psykiska och fysiska mående.

I olika faser i livet utsätts vi för kriser och förändringar som kan göra det svårt för oss att tala med varandra på ett konstruktivt sätt. 

Samtalsmottagningen erbjuder samtal till vuxna och ungdomar över 18 år. Samtalen kan vara av såväl stödjande som behandlande karaktär med utgångspunkt i livssammanhang och relationer.  Du kan träffa mig enskilt eller tillsammans med någon eller några viktiga personer i ditt liv som du behöver prata tillsammans med.

Samtalen kan handla om olika saker, kanske behöver du någon att samtala med om egna eller närståendes svårigheter i livet. Men kan också handla om relationer du upplever som bekymmersamma eller att du behöver stöd i ditt föräldraskap.

Anhörig

Som anhörig till en person med psykiska bekymmer (t ex ätstörningar, ångestproblematik, depression) kan det vara till hjälp att samtala med en psykoterapeut. Fokus för samtalen kommer vi överens om gemensamt.

Par- och familjesamtal

Par som söker psykoterapi eller familjerådgivning kan befinna sig i konflikter eller situationer som är svåra att lösa själva. Man kan behöva hjälp att komma vidare för att förbättra sin relation eller att samtala om svåra saker.

Ni kan få stöd i att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar, oavsett om ni vill förbättra er relation eller avsluta relationen på ett så bra sätt som möjligt. Du eller ni kan också få stöd till att bättre hantera konflikter.

Många av våra besökare kommer utan sin partner. Ibland inleds kontakten med att den ena partnern kommer, därefter båda tillsammans.

Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Vår prislista hittar du här >>