Bilden visar en yngre man klädd i en blå denimskjorta som sitter och ser koncentrerad eller kanske till och med orolig ut. Han stödjer sitt huvud med händerna, vilket kan tyda på att han är djupt inne i en tankeprocess eller känslomässigt påverkad. Framför honom, ur fokus och med ryggen mot kameran, är en annan person som håller i något som ser ut som en penna eller kanske en pekare riktad mot ett vitt kort eller papper. Det kan vara en scen från en terapisession eller ett möte, där den andra personen möjligtvis är en terapeut eller rådgivare som arbetar med mannen. Bakgrunden är neutral och icke-störande, vilket är vanligt i sådana sammanhang.

EMDR

Samtalsmottagningen i Linköping erbjuder EMDR som står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en psykoterapiform som ofta används för att behandla personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra former av psykologisk stress. EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i vardagen.

Här är hur det fungerar i stora drag:

  1. Återuppleva traumatiska minnen i säkerhet: Under EMDR-terapin blir patienten ombedd att kortfattat fokusera på det trauma de upplevt, samtidigt som de utför bilateral stimulering, vanligtvis i form av ögonrörelser, ljud eller fysisk beröring.
  2. Bilateral stimulering: Terapeuten leder klienten genom ögonrörelser eller annan bilateral stimulering. Tanken är att denna stimulering skapar en liknande effekt som REM-sömnen, vilket är den del av sömnen där minnen bearbetas.
  3. Kognitiv omstrukturering: EMDR hjälper till att minska den emotionella reaktionen till det minne som återupplevs. Det gör att klienten kan omstrukturera och integrera de smärtsamma minnena på ett sätt som är mindre störande.

EMDR-terapi genomgår åtta faser, som inkluderar historia och behandlingsplanering, förberedelse, bedömning, behandling och utvärdering av behandlingseffektivitet.

Metoden har en vetenskaplig grund och kan enkelt tillämpas även på annan psykisk problematik, exempelvis ångestproblem eller nedstämdhet som är förknippade med negativa livshändelser.

Rulla till toppen