Parsamtal

Parsamtal och familjerådgivningParsamtal eller familjerådgivning kan hjälpa par som befinner sig i konflikter eller situationer som är svåra att lösa själva. Man kan behöva hjälp att komma vidare för att förbättra sin relation eller att samtala om svåra saker.

Ni kan få stöd i att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar, oavsett om ni vill förbättra er relation eller avsluta relationen på ett så bra sätt som möjligt. Du eller ni kan också få stöd till att bättre hantera konflikter.

Många av våra besökare kommer utan sin partner. Ibland inleds kontakten med att den ena partnern kommer, därefter båda tillsammans.

Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Vår prislista hittar du här >>