Mottagningen

Jag heter Katarina Berzell och är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot par- och familjeterapi. Jag har över 20 års erfarenhet av att möta individer, par och familjer i olika typer av livssituationer och sammanhang.

Under flera år har jag arbetat inom socialtjänst med behandlingsarbete och därefter inom barn- och ungdomspsykiatri med bland annat autism och ätstörningsproblematik.

Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestiteln är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Samtalsmottagningen i Linköping är en privat psykoterapimottagning som ligger på Hospitalstorget 2B. Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi, par- och familjesamtal samt handledning.

Vår prislista hittar du här >>